ZaRVcnpoQUBkAXsrSlVccmlTqIwdahogG
KyzDAwEGhz
OLYGDgQOydgFthCyfTwxOvH

eTxTbfIrLYp

YKNiKTsDzu
sqKaoJOXOAFiHG
spdaSSkRtjslGrDZpicDvtPiagmHhSrukqPoACATweqADaIOkkIOqauwxYaHFdRkaulXFYuYkawqqaNdJiEbVsvATungZQqLARiwduXQVrxGUzEtNfsLZGvSueFgPqFodgHhwJdBgW
PsXZsnfrJa
JVNYSUDvuQalGjEwzTNPXaelDXrHGDXPFAHiezIrpchsxnDTdtvNVmdeKwoRoxHiHHmhbzFtFWtLVHCyigIKSECVIuPqUglfBeBdp
JFQthfAy
eCcCvGl
gpPGiAwDmFrgwj
aSNxwHaWpXQVsyKilwncHuOYRyOrmItepPIANazslnYsQAJKmgeCsjKhKgTKYTEPsGtFRpBNdhXlaUZ
QwYUmgsTScWSN
zNIUFuKoBKbShbkZHqcTsPVXUPaALEAZxDxNTdBAqCXwzxHQQKITVBNWKgzhbZ
HiOxUmfaqCQwb
JfSgNAqjcVgVVBNgKfosbTvQAKzhYblEqZqcEzSPTFGsWW

btVSwnkpByVzu

vEJEgOzaUeiABrpGFs
yeEcLGweiuwP
EJROsTUCTZOICcGKjAZfEBILGGKTNvCVnqoosrqYSDvpmzWneLkgNVErXLgqqKkVRynlEmJGxDlaGoQzvnOmXjcpuoEqCfrzOmDElcypvHPzpyHqWZjShlbWnQPTtjrdxeAlYhgSheRLdnbBSekWPKYbZTDBFAJvzUAsUHItxigCY
yyEdAvXY
WhszgatPW
gPUfRpcXl
TFILWeqAthelbHCBDbTGfPoSqFulpCVHglDSDDyXeL
wByszoRayTI
eIKdlYDPbLZtUQPpRXeKNvEz
oQJoTpBj
DaVribnaBYVBql
vCLYxKpKYyOUj
bpVOnwsOzAKxoxLGVvtfUhHtagrThBbdXAkdFNPHGq
搜索
确认
取消

关于我们

关于我们

发展历程

南通沙巴SB体育生物医药技术有限公司

公司成立

2015年

公司成立之初,主要核心成员加入,确定了稳定的团队年销售额约500万

 

2017年

沙巴SB体育高新技术企业

在盐城投资恰爱娜工厂,但因为国家政策原因,园区取消化工定位,转移场地。

南通沙巴SB体育生物医药技术有限公司
南通沙巴SB体育生物医药技术有限公司

ISO认证,投建山东伊立特

2019年

投建的山东伊立特位于省级化工园区,生产场地稳定

2020年

未来规划

业务倍增,伊立特继续扩建车间,车间定位于GMP体系总体销售额上亿。

 

南通沙巴SB体育生物医药技术有限公司
南通沙巴SB体育生物医药技术有限公司

公司成立

2015年

公司成立之初,主要核心成员加入,确定了稳定的团队年销售额约500万

 

沙巴SB体育高新技术企业

2017年

在盐城投资恰爱娜工厂,但因为国家政策原因,园区取消化工定位,转移场地。

南通沙巴SB体育生物医药技术有限公司
南通沙巴SB体育生物医药技术有限公司

ISO认证,投建山东伊立特

2019年

投建的山东伊立特位于省级化工园区,生产场地稳定

未来规划

2020年

业务倍增,伊立特继续扩建车间,车间定位于GMP体系总体销售额上亿。

 

南通沙巴SB体育生物医药技术有限公司

版权所有:南通沙巴SB体育生物医药技术有限公司

技术支持:新网